Skip to main content

Dokumenti - Javne nabavke

Datum Naslov Tip
12.06.2019 izmjena zahtjeva-kanc materijal Javne Nabavke
12.06.2019 zahtjev za dostavljanje ponuda-kancelarijski materijal 2019 Javne Nabavke
05.06.2019 obavjestenje o ishodu postupka-rasvjeta RM Javne Nabavke
05.06.2019 Obavještenje o ishodu postupka-oprema za ozvičenje Javne Nabavke
31.05.2019 Obavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti-usluga štampe raznog propagandnog materijala Javne Nabavke
28.05.2019 zahtjev za dostavaljnje ponuda-rasvjeta za mozaike Javne Nabavke
28.05.2019 zahtjev za dostavljanje ponuda OZVUČENJE RM Javne Nabavke
27.05.2019 Izmjena zahtjeva 626 od 23.05.2019-usluge stampe raznog materijala Javne Nabavke
23.05.2019 Zahtjev za dostavljanje ponuda-razna štampa Javne Nabavke
20.05.2019 obavjestenje o ishodu-usluge obezbjeđenja Javne Nabavke
20.05.2019 Ugovor o javnoj nabavci-Evolution Pro Javne Nabavke
13.05.2019 zahtjev za dostavljanje ponuda-obezbijeđenje Javne Nabavke
13.05.2019 ugovor mapa grada Javne Nabavke
08.05.2019 obavjestenje o ishodu postupka-restoranske usluge Javne Nabavke
25.04.2019 zahtjev za dostavljanje ponude-restoranske usluge Javne Nabavke
24.04.2019 Ugovor smjestaj GO TO Javne Nabavke
24.04.2019 Ugovor avio karte-GO TO Javne Nabavke
22.04.2019 odluka o izboru najpovoljnije ponude-ozvučenje za manifestacije Javne Nabavke
03.04.2019 Odluka o izboru najpovoljnije ponude-rezervacija smještaja Javne Nabavke
03.04.2019 Odluka o izboru najpovoljnije ponude-rezervacija avio karata Javne Nabavke
29.03.2019 Odluka o izboru najpovoljnije ponude-razna štampa Javne Nabavke
27.03.2019 IZMJENA TENDERSKE DOKUMENTACIJE-USLUGE OZVUČENJA MANIFESTACIJE Javne Nabavke
27.03.2019 IZMJENA TENDERSKE DOKUMENTACIJE-ŠTAMPA MAPE GRADA Javne Nabavke
14.03.2019 OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE - OZVUČENJE ZA MANIFESTACIJE Javne Nabavke
13.03.2019 OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE - ŠTAMPA MAPE GRADA Javne Nabavke

Copyright © 2018 Powered By ČIKOM - All Rights Reserved