Skip to main content

Akcija čišćenja bedema

Akcija čišćenja bedema

Turistička organizacija opštine Kotor u saradnji sa Direkcijom za uređenje i izgradnju Kotora i Komunalnim preduzećem organizovala je AKCIJU čišćenja bedema.

Sakupljena je velika količina otpada, uglavnom plastične ambalaže, a pokošen je i značajan dio puta. Komunalno preduzeće će nastaviti sa košenjem na ovoj lokaciji i tokom narednih dana.

Ovo je prva u nizu akcija Turističke organizacije koju smo sproveli sa ciljem da tokom predstojećeg perioda, a u cilju pripreme turističke sezone, ukažemo na značaj društvene odgovornosti, na značaj bedema kao najatraktivnije gradske lokacije, ali i ostalih turistički atraktivnih lokacija za koje u narednom periodu planiramo organizovati slične akcije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2018 Powered By ČIKOM - All Rights Reserved