Skip to main content

OBAVJEŠTENJE - MASOVNA IMUNIZACIJA

Poštovani,

Na teritoriji opštine Kotor započet je proces masovne imunizacije. 

S tim u vezi, pozivaju se ugostitelji, hotelijeri i privatni izdavaoci smještaja da u najkraćem roku dostave spisak svojih zaposlenih koji žele da se vakcinišu protiv virusa Covid-19. Spisak treba da sadrži imena i prezimena zaposlenih, njihov JMBG kao i broj telefona kako bi putem SMS poruke bili obaviješteni o tačnom terminu vakcinacije. 

Prije same vakcinacije nadležni doktor će izvršiti uvid u zdravstveni karton i izvršiti pregled lica koje se vakciniše.  

Akcija čišćenja bedema

Turistička organizacija opštine Kotor u saradnji sa Direkcijom za uređenje i izgradnju Kotora i Komunalnim preduzećem organizovala je AKCIJU čišćenja bedema.

Sakupljena je velika količina otpada, uglavnom plastične ambalaže, a pokošen je i značajan dio puta. Komunalno preduzeće će nastaviti sa košenjem na ovoj lokaciji i tokom narednih dana.

Otkrivanje prekograničnog vodenog biodiverziteta – EXChAngE

http://exchange.imp-du.com/

O projektu

  • Naziv projekta i akronim: Explore Cross-border Aquatic Biodiversity – EXChAngE
  • Opis projekta: Projekat razvija novi prekogranični  turistički proizvod – Plavu kartu, koji omogućava posete novim tematskim rutama: Dubrovnik i Akvarijum (HR), Kotor i Akvarijum Boka (CG), Vodena staza Huto

Anketa - "Nedostajuća znanja, vještine, stavovi i kompetencije na tržištu rada"

Turistička organizacija opštine Kotor poziva hotelske i ugostiteljske objekte sa područja opštine Kotor da učestvuju u istraživanju koje sprovodi Fakultet za menadžment Herceg Novi u okviru Programa EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu. Poziv ima za cilj da pruži podršku za razvoj nedostajućih vještina, kompetencija, znanja i stavova među ciljnim grupama na tržištu rada kako bi se povećala njihova zapošljivost u Crnoj Gori.

Rediscover

Opština Kotor, u okviru aktivnosti na projektu Rediscover- Istraživanje i prezentacija materijalnog i nematerijalnog jevrejskog kulturnog nasleđa, održala je danas obuku za turističke vodiče.

Ovom obukom omogućeno je turističkim vodičima da prošire svoju ponudu znanjem objedinjenim u toku sprovođenja Rediscover projekta, kao i novom- Jevrejskom rutom. Nova ruta, između ostalog, obuhvata malo jevrejsko groblje u Škaljarima koje je restaurirano kroz ovaj projekat i vilu Karmel u naselju Prčanj. Na ovaj način proširiće se i sama kulturno-turistička ponuda Kotora.

Poziv za predstavljanje ponude na sajtu Turističke organizacije Kotor

Poštovani partneri,

U toku je realizacija novih stranica vebsajta TO Kotor. 
Više njih će se odnositi na ponude u ugostiteljstvu, smještaja i aktivnosti, i biće sortirane po kategorijama.
Ukoliko ste zainteresovani da budete predstavljeni na nekoj od njih, molimo vas da popunite sljedeći upitnik.
Uslov za predstavljanje jeste da je djelatnost registrovana od strane nadležne institucije. 
Sve potencijalne partnere stoga molimo da pošalju:

Copyright © 2018 Powered By ČIKOM - All Rights Reserved