Skip to main content

Perast


Naselje naspram tjesnaca Verige, nalazi se u podnožju brda Kason. Materijalni ostaci pronađeni u pećini Spila kod Perasta govore o veoma ranom prisustvu čovjeka na području današnjeg grada. Grad je dobio ime po ilirskom plemenu Pirusta i imao je burnu istoriju.

Ovaj mali barokni grad je u 17. i 18. vijeku doživio svoj puni sjaj. U to doba Perast je imao 100 svojih trgovačkih brodova. Perast je živio od pomorstva, a njegovi pomorci su bili poznati po vještini i hrabrosti.

Ispred Perasta nalaze se dva ostrva – ostrvo Sv. Đorđe, koje je prirodno i ostrvo Gospe od Škrpjela, koje je vještačko.

Na ostrvu Sv. Đorđe nalazi se crkva iz 17. vijeka i groblje starih peraških pomoraca.

Ostrvo Gospe od Škrpjela je vještački nastalo nagomilavanjem kamenja na već postojećoj stijeni. Kasnije, 1630. godine, nastala je i crkva koja posjeduje bogatu kolekciju srebrnih kovanica sa reljefima brodova koji opisuju razvoj pomorstva u Boki. Unutrašnjost crkve ukrašena je sa 68 slika baroknog majstora Tripa Kokolje, rodom iz Perasta. Na desnom oltaru nalazi se slika Sv. Roko, djelo italijanskog slikara Tiepola. U združenoj kućici nalazi se mali muzej koji sadrži bogatu kolekciju slika.

U Perastu se, takođe, nalazi nekoliko predivnih baroknih palata koje su pripadale slavnih pomorskim porodicama.

  • Palata Visković, potiče iz 18. vijeka.
  • Palata Zmajevića, iz 17. vijeka, rađena u renesansnom stilu.
  • Palata Smekja , potiče iz 18. vijeka.
  • Palata Bujovića, najljepši primjerak renesansno – barokne arhitekture u Boki nastala je u 17. vijeku. Danas se u njoj nalazi Muzej grada Perasta sa bogatom zbirkom dokumenata, slika i predmeta koji govore o pomorskoj prošlosti ovog grada.
  • Palata Balovića, potiče iz 18. vijeka.
  • Crkva Sv. Nikole, nalazi se na trgu u centru Perasta.Nastala je početkom 17. vijeka i u njoj se čuva slika” Čuda Antona Padovanskog”, rad Tripa Kokolje.
  • Crkva Sv. Ane, nalazi se na uzvišenju iznad Perasta.
  • Crkva Sv. Antuna, sa samostanom izgrađena je u 17. vijeku.
  • Crkva Sv. Ivana Krstitelja, nastala je u 16. vijeku.

U Perastu postoji još nekoliko crkava koje danas nisu u funkciji.

Copyright © 2018 Powered By ČIKOM - All Rights Reserved